Amay bhashaili re, amay dubaili re

Sargam for Bangla folk song Amay Bhashaili Re.. (Hindi version of this song is “Ganga aye kaha se, Ganga jaye kaha re..”)

(Prelude…):
Uthali | pathali | amar | boo…k
D D D | D D N | N R | RG….

Amar | mone | te | nayi | sukh | re
G MGRN | N R | G | M | G(M)GR NR R | R

Amai | bhashaili | re
R R | R G~R G~R | RGRGRGRG R SND

amai | dubaili | re
R R | R G~R G~R | RGRGRGRG R SND

Okul | doriar | kono | kul | nai | re
P DS | S S SRN | N D | S…N | D~P | P

(Mukhda…):
Amai | bhashaili | re
NRSND | D NR R | G…R

Amai | dubaili | re
S NS | D NR R | G~M R~G S~R N~S

Okul | doriar | kono | kul | nai | re
D NR | R RG GM | G RS | S R NSN | D~P | P

Kul | nai | kinar | nai
SRSG | G | GG | MGR

Nai go | doriar | paare…e
R R | G M | R G… M RGR

Are | shabdhane | chalaio | majhi
SS | G GG | G G G | M GR

Amar | bhanga | tori | re
RR | G M | R~M M~G | R SND

Okul | doriar | bujhi | kul | nai | re
D NR | R RG GM | G RS | S R NSN | D~P | P

(Antra…):
Pansha | jole | chai | bashay
S R | M M | P | P | P NDPM

shagorero | baane
MM P DP | M P

O o o… O o o…. O o o….
P R D… P R D… P R P

Pansha jole chai bashay
shagorero baane

Ami | jiboner | bhela | bhashailam
PM | M M P | D P | PD PM

Jiboner | bhela | bhashailam
M M P | D P | PD PM

Keo | na | ta | jane | re…
M P | M | GR | R~M M~G | R SND

Okul doriar bujhi kul nai re
Amai bhashaili re ..


Leave a Reply