Ektuku chhoa lage

Ektuku Chhoa Lage Sargam notation – Rabindra Sangeet :

Ektuku | Chhoa | Lage
S MG | GR | N S Rg…R

EkTuku | kotha | shuni
S R g | R S | N S

Tai | diye | mone | mone
.P~S | SS | SRSN | S~Mg MPd

rochi | momo | falguni [x2] M" P |  d P | M" P | GPM GR SN

[Interlude] SGP MGR GM…
NRM GRG RS
S d P

Kichu | polasher | nesha
n n | n Dn | D n…D~n~P

kichu | ba chapay | mesha
S'S' | n n D~n | d P

Tai | diye | shure | shure
P~n | n~d | P~d | MPM… G R

ronge | roshe | jaal | buni
S~g | g M | P d | M P… G M

Tai diye sure sure
rongey rose jaal buni

rochi | momo | falguni
R RM | M G | R~g S R~g RSN

Ek tuku Chowa Lage
Ek Tuku kotha suni

Je tuku | kache-te | ashe
P dS | S S S | S S

khoniker | fake | fake
S S S~R | N SN | S NSRg R

Chokito | moner | kone
g gP P | PdPM | M P

shoponer | chobi | anke
MG R~S | R RGM | G R

[Repeat the first stanza for following…]

Jetuku jay re dure
bhabna kapay shure
Tai niye jay bela
nopurero taal guni
Tai niye jaay bela
nupurero taal guni
Rochi momo falguni
Ek tuku Choya Laage
Ektuku kotha suni..

Advertisements

Hridoy amar nache re ajke

Sargam notation for Rabindra Sangeet Hridoy aamar nache re.

Hridoy | aamar | nache re | aajike
S’ N | D P | MD P | MM G

mayurer | moto | nache | re
S R G M | P D | NN | S’

Naache | re
S’~G’R’S’N DP MP GR | S

Soto | boroner | bhab | ucchhas
P P | PPP P | P P | M D~P

Kalaaper | moto | korechhe | bikas,
S R G M | P D | S’ R’ R’~G’ | G’G’

Aakul | poran | aakashe | chahia
G’G’G’ | R’ R’~G’ | G’R’ R’~G’R’ | R’S’ S’

ullashe | kare | jache | re
(S)G’ R’ S’ | N D | P M | G…

Hridoy aamar nache re. …

Ogo, | nirjone | bakulsakhay
PP | P PP | M P D P(M)G

dolaay | ke aaji | dulichhe,
G~NN | DD P | MM G

dodul dulichhe | dodul dulichhe dodul dulichhe
G~NN DD P | M DP MM G | G GM GR S

Jhoroke | jhoroke | jhorichhe | bokul,
G’G’G’ | G’G’G’ | G’R’ N~R’ | S N D

Aanchol | aakashe | hotechhe | aakul,
S’ S’ S’ | S’ S’ S ‘ | S’ S’ N~R’ | R’~S’ S’

Uria | olok | dhhakichhe | polok;
G’G’G’ | G’G’G’ | G’R’G’ P” | P”G’ G’

kobori | khoshia | khulichhe
G’G’ R | S N D | P M G…~N~S

Hridoy aamar nache re. …

Ogo, | nirjone | bakulsakhay
PP | P PP | M P D P(M)G

dolaay | ke aaji | dulichhe,
G~NN | DD P | MM G

dodul dulichhe | dodul dulichhe dodul dulichhe
G~NN DD P | M DP MM G | G GM GR S

Jhare | ghanodhara | nabopallobe,
S’ S’ | S’ S’ S’ S ‘ | S’ S’ N~R’ R’~S’ S’

Kanpichhe | kanon | jhillir | robe
PDN NDP | PDN NDP | M D P M | (G)M~G

Tir | chhapi | nodi | kolokollole | kolokollole
G’ | G’G’ | G’G’ | G’R’ N~R’ R~S | S’ N D~S’ S’N

elo | pallir | kachhe | re. …
P D | N NN | DD | P….~S

Tumi jake bhalobasho

Tumi Jake Bhalobasho‬ Sargam notations
Singer : Iman Chakraborty
Lyrics n Music : Anupam Roy
Movie : Praktan (2016)

Tumi | jake | bhalobasho
,P S | R g | MG MG

Snaner | ghore | bashpe | bhaso
,P S | R g | M P | MG

Tar | jibone | jhor (x2)
R | R R g~R | R~N

Tomar | kothar | shobdo | dushon
MM | M M | R R | N ,P

Tomar | golar | shor
,P N | R R~M |~g

Aamar | dorjay | khil | diyechi
MM | M M | R R | N ,P

Aamar | darun | jor
,P N | R R~M |~g

Tumi | onno | karor | songe | bendho | ghor
S S | N~d D | D S | N S | R N | S

Tumi onno karor songe bedho ghor

Tomar | noukor | mukhomukhi
NN | N N | NN G~R R~M G

Amar | soinyodol, | bachar | lorai
S S | S S N~D | S S | R g R

[Repeat for following…] Amar | montri | khowa | gechhe
Ekta | chaaler | bhul, | kothaye | darai

Kothar | opor | kebol | kotha
PP M | P~dP | PP M | P~dP

Ceiling | chute | chai
M M | M P M |  R S N

Nijer | mukher | ayna | adol
PP M | P~dP | PP M | P~dP

Lagche | oshohay
,P ,N | R R~M g

Tumi onno karo chondey bendho gaan
S S | N~d D | D S | N S | R N | S

Tumi onno karo chondey bedho gaan

Jibone ki pabo na

sargam notation for a joyful Bengali song Jibone ki pabo na
Singer : Manna Dey

Jibone | ki pabo naa,
,D ,N R | R | ,D ,N R

bhulechi | she bhabona!
MM G | S | R R R

Shamne | ja dekhi,
P P | P PP

jani na | sheki,
MM M | M M

ashol ki | nakal | shona
GG G | G G | S R

Jibone ki pabo naa…

Bhalo | ar | monder
R R | R | R S g

dwando | jani na,
R R | M D P

Ke bhalo ke | mondo | je | tar
M MM R | G G | G | S

khabor | rakhi na | ha haha ha ha
R S | M G R | G M G R S

Bhalo ar monder…

Ke tumi, | nandini
P P G | PP G

agay to | dekhini
P G P~n | D P M

Cholecho, | ei pathe
M M R | MM R

rupe je | rangini.
M R M D | P M G

Oho ho
SGM

Ke tumi…

Chine | nite | jadi | chao,
R R | R R | R R | R R

ektu | darao na!
R GP | G R S N

Shamne ja dekhi, jani na sheki, ashol ki nakal shona! Jibone ki pabo naa,

Amay bhashaili re, amay dubaili re

Sargam for Bangla folk song Amay Bhashaili Re.. (Hindi version of this song is “Ganga aye kaha se, Ganga jaye kaha re..”)

(Prelude…):
Uthali | pathali | amar | boo…k
D D D | D D N | N R | RG….

Amar | mone | te | nayi | sukh | re
G MGRN | N R | G | M | G(M)GR NR R | R

Amai | bhashaili | re
R R | R G~R G~R | RGRGRGRG R SND

amai | dubaili | re
R R | R G~R G~R | RGRGRGRG R SND

Okul | doriar | kono | kul | nai | re
P DS | S S SRN | N D | S…N | D~P | P

(Mukhda…):
Amai | bhashaili | re
NRSND | D NR R | G…R

Amai | dubaili | re
S NS | D NR R | G~M R~G S~R N~S

Okul | doriar | kono | kul | nai | re
D NR | R RG GM | G RS | S R NSN | D~P | P

Kul | nai | kinar | nai
SRSG | G | GG | MGR

Nai go | doriar | paare…e
R R | G M | R G… M RGR

Are | shabdhane | chalaio | majhi
SS | G GG | G G G | M GR

Amar | bhanga | tori | re
RR | G M | R~M M~G | R SND

Okul | doriar | bujhi | kul | nai | re
D NR | R RG GM | G RS | S R NSN | D~P | P

(Antra…):
Pansha | jole | chai | bashay
S R | M M | P | P | P NDPM

shagorero | baane
MM P DP | M P

O o o… O o o…. O o o….
P R D… P R D… P R P

Pansha jole chai bashay
shagorero baane

Ami | jiboner | bhela | bhashailam
PM | M M P | D P | PD PM

Jiboner | bhela | bhashailam
M M P | D P | PD PM

Keo | na | ta | jane | re…
M P | M | GR | R~M M~G | R SND

Okul doriar bujhi kul nai re
Amai bhashaili re ..