Category: Sargam / Notation for Bengali Songs

Mor bhabona re ki haway 0

Mor bhabona re ki haway

Sargam notations for Rabindra sangeet : Mor bhabonare ki haway matalo Mor | bhabonare .P D | S D SS ki | haway | matalo | O.. R | S R | G S...

Eki labonye purno prano 0

Eki labonye purno prano

Sargam for Rabindra Sangeet Eki Labonye purno pran Labonye | purno | pran NS'NPM | M~GG | R~.N S pranesh | he RGM G | M Aanondo | basonto | samagome M M~RR |...

Khachar Vitor Achin Pakhi 0

Khachar Vitor Achin Pakhi

Sargam notation for Bengali folk song (Lalon Geet) Khachar vitor ochin pakhi Khachar | vitor G MGMG~R | R GRGR~S ochin | pakhi SR R | GM Kemne | ashe | jay G~R GM...

Ektuku chhoa lage

Ektuku chhoa lage

Ektuku Chhoa Lage Sargam notation – Rabindra Sangeet : Ektuku | Chhoa | Lage S MG | GR | N S Rg…R EkTuku | kotha | shuni S R g | R S |...

Hridoy amar nache re ajke

Hridoy amar nache re ajke

Sargam notation for Rabindra Sangeet Hridoy aamar nache re. Hridoy | aamar | nache re | aajike S’ N | D P | MD P | MM G mayurer | moto | nache |...

Tumi jake bhalobasho

Tumi jake bhalobasho

Tumi Jake Bhalobasho‬ Sargam notations Singer : Iman Chakraborty Lyrics n Music : Anupam Roy Movie : Praktan (2016) Tumi | jake | bhalobasho ,P S | R g | MG MG Snaner |...