Sargam of a melodious sad song Din dhal jaye hai raat na jaye
Movie: Guide (1965)
Singer : Rafi
Lyrics : Shailendra
Music : S D Burman

Aaa… Aa.  Aa.. A
G….M R~G R~MG

Din | dhal | jaye | hai
NS | PG~R | SS | NS(D)N

raat | na | jaye
S~PP | G | M…G RGRS

Tu | to | na | aaye | teri
NS | P | GR | SSN | DP

yaad | sataye
P…M | GMG R(G)RS

Din | dhal | jaye
NS | PG~R | S…

Pyar | mein | jinke
S~R R | R | RRG{RGRS}

sab | jag | choda
SR | RR | R…G{RGRS}

Aur | hue | badna…am
SRR | RGMRG | MDP M…G RG(M)GR SRSN

Unke | hi | haathon | haal | hua | yeh
SRR | R | R…G{RGRS} | SRR | R | R…G{RGRS}

Baithe | hai | dil | ko | thaam
SRR | R | GMRG | MDP | M…GMG P

Apne | kabhi | the | ab | hain | paraye
PPP | PP | P | D~P | M~R | RRGM GRS