Sargam (notations) for Prahar movie theme.

“Dhadkan zara ruk gayi hai…”

NSR | PM | M | RSS
DNS | PM | M | RNN

PP M | PP M | P N D
MG RRR | RGM | PP

N NDNSR | R SRGM | MG MGM | PD PP